top of page

redrosethorns ročný časopis

redrosethorns začali jednoduchým základným presvedčením, že feminizmus je o posilnení postavenia. Prostredníctvom článkov, poézie, rozhovorov, umenia a príbehov všetkého druhu máme v úmysle umožniť ostatným, aby zdieľali svoj hlas. Všetko v nádeji inšpirovať, motivovať a spájať ostatných. A prispievať k spoločnosti, ktorá oslavuje rozmanitosť.

Naše prvé vydanie časopisu redrosethorns je teraz k dispozícii na zakúpenie.

Tohtoročnou témou bola „KOMUNITA/SPOJENIE“

cover page redrosethorns magazine - issue one - communityconnection.jpeg

Nižšie si môžete objednať digitálnu kópiu časopisu vo formáte PDF.

Upozorňujeme, že doručenie vašej kópie môže trvať až 48 hodín.

Kliknutím na odkazy nižšie získate svoju kópiu:

bottom of page