top of page
Anchor 2
roses and rose thorns

خدمات ما

پیدا کردن صدای درونی خود

redrosethorns با استفاده از تکنیک‌های رفتاردرمانی شناختی (CBT) مربیگری یک به یک را ارائه می‌کند تا شما را راهنمایی کند تا به صدای درون خود متصل شوید و ارزش خود را تقویت کنید. کارگاه های ما برای ارائه بینش آموزشی در مورد سلامت روان و تندرستی، خودمراقبتی و توانمندسازی طراحی شده اند.

یک کلاس را از زیر انتخاب کنید
roses and rose thorns
bottom of page